Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Hà Nội] - Chuyên viên Quản lý chất lượng thẩm định phê duyệt

Work Location Ha Noi (Thanh Tri District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên LOTTE Finance, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ LOTTE Finance. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại LOTTE Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xuất data từ hệ thống nội bộ, xây dựng, vận hành các báo cáo giám sát chất lượng thẩm định, phê duyệt;

- Thực hiện kiểm soát chất lượng thẩm định của bộ phận thẩm định, phê duyệt: Đánh giá tính tuân thủ quy trình/quy định về cho vay, sản phẩm, quy trình thẩm định, phê duyệt...
- Lập báo cáo đánh giá chất lượng thẩm định, đưa ra đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định và giảm thiểu rủi ro cho Công ty;
- Tham gia xây dựng/đóng góp ý kiến các quy trình/ quy định liên quan đến hoạt động cấp tín dụng;
- Đề xuất những thay đổi/cải tiến cho các báo cáo giám sát, tài liệu đào tạo...
- Tập hợp các báo cáo đánh giá đánh giá chất lượng thẩm định để lập báo cáo đánh giá chung về bộ phận thẩm định theo từng thời kỳ (tháng hoặc quý).
- Thực hiện các công việc khác  do quản lý trực tiếp yêu cầu.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên: chuyên ngành thống kê - toán, tài chính - ngân hàng, và các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế.
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm (ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tín dụng, ưu tiên mảng tín dụng bán lẻ/ thẩm định, phê duyệt tín dụng/ quản trị rủi ro tín dụng/ giám sát tín dụng/ kiểm soát chất lượng thẩm định);
3. Kiến thức:
- Có hiểu biết về hệ thống của Ngân hàng/ Công ty tài chính.
- Am hiểu về quy định/ quy trình trong nghiệp vụ thẩm định, phê duyệt tín dụng/ Giám sát tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng cá nhân.
- Am hiểu về quy định cho vay và các quy định sản phẩm của Tổ chức tín dụng
- Am hiểu về luật các Tổ chức tín dụng.
4. Kỹ năng:
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với SQL Server, Excel.
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

- Tư duy và làm việc độc lập, làm việc trung thực khách quan
- Kỹ năng thẩm định tín dụng, đánh giá, phát hiện rủi ro tín dụng.

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.