Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM] - Sales Admin Officer/Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (6 tháng)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 2 Years
Salary 8,000,000 - 12,000,000 VND
Industry Sales / Business Development, Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 07/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên LOTTE Finance, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ LOTTE Finance. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại LOTTE Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

'- Thực hiện kiểm tra hồ sơ chứng từ và xử lý hồ sơ giải ngân, hỗ trợ cho đội bán hàng
   Check documents and process disbursement application, support for sales team
- Hỗ trợ các công việc sau giải ngân, theo dõi danh sách Khách hàng theo yêu cầu
   Support post-disbursement tasks and track Customer listsas required
- Thực hiện các báo cáo, tờ trình theo yêu cầu của cấp quản lý
   Prepare reports and submissions as requested by management
- Tuân thủ các quy trình, quy định sản phẩm và quy định chung của LFVN (trước, trong và sau vay)
   Comply with LFVN's processes, product regulations and general regulations (before, during and after the loan)

Job Requirement

 • '- Yêu cầu Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (với những ứng viên vừa tốt nghiêp/học kỳ cuối - cho phép nợ bằng 6 tháng kể từ ngày vào làm việc tại LFVN)
  Required Graduate of Intermediate, College, University (for candidates who have just graduated/last semester - allow to owe their diploma within 6 months from the date of joining LFVN)
  -Yêu cầu ứng viên có kỹ năng văn phòng cơ bản
  Require candidates to have basic office skills
  - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh/nhân viên hỗ trợ kính doanh tại các Tổ chức tính dụng hoặc các Công ty mảng Tài chính / Kế toán / Dịch vụ
  Priority is given to candidates with experience working as sales staff/sales support staff at Credit Institutions or Finance/Accounting/Service companies.

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.