Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Hồ Chí Minh] - Chuyên viên hành chính (Admin Officer)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences Not required
Salary 8,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Administrative / Clerical, Banking, Human Resources
Deadline to Apply 31/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện công việc lễ tân khánh tiết, đón tiếp khách hàng ngày, tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc liên hoan cấp Công ty.
- Quản lý theo dõi các dịch vụ, theo dõi Hợp đồng và thanh toán dịch vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ cho hoạt động của công ty như: dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ in ấn; dịch vụ máy in, máy photocopy, chi phí thuê nhà, VPP,  vệ sinh, nước uống.....  bảo đảm sự vận hành hệ thống thường xuyên, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Thực hiện công tác mua sắm theo phát sinh thực tế 
- Làm việc với BQL Tòa nhà tại tất cả các Văn phòng làm việc của Lotte Finance.
- Quản lý kho, quản lý tài sản theo quy định của Công ty.
- Hợp tác với các đơn vị khác để giải quyết các rắc rối, vướng mắc, hỗ trợ các đề xuất của SIP, Booth
- Xem xét, đề xuất các giải pháp phát sinh hợp lý tại hiện trường, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến công tác hành chính.
- Tiếp nhận, tổng hợp, cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện công tác hành chính của Công ty. 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Hành chính hoặc của Giám đốc Khối.

Job Requirement

- Có kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ hành chính văn phòng
- Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức hoặc làm việc độc lập
- Chịu được súc ép công việc
- Mức độ liêm trực trong công việc
- Kỹ năng kiểm soát chi phí
- Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc
- Tinh thần trách nhiệm

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.