Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Hồ Chí Minh] - Chuyên viên phát triển mạng lưới

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical, Banking, Human Resources, Finance / Investment
Deadline to Apply 16/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

-  Triển khai tìm kiếm địa điểm mở văn phòng, báo cáo chốt địa điểm, đàm phán hợp đồng thuê, trình hợp đồng thuê,

-  Thiết kế hồ sơ kỹ thuật, đầu bài/ dự toán thi công,

-  Mời thầu/ chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị thi công, trình hợp đồng thi công,

-  Quản lý dự án thi công

-  Nghiệm thu bàn giao, trình thanh quyết toán

-  Hỗ trợ công việc Quản lý tài sản, hành chính

-  Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ sở vật chất trong quá trình vận hành văn phòng

Job Requirement

- Giới tính: Nam

- Có kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ hành chính văn phòng

- Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức hoặc làm việc độc lập

- Chịu được súc ép công việc

- Mức độ liêm trực trong công việc

- Kỹ năng kiểm soát chi phí

- Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc

- Tinh thần trách nhiệm

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.