Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Quảng Ngãi] - Chuyên viên Thẩm định thực địa

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận và thực hiện thẩm định hồ sơ tín dụng
 • Gặp gỡ và tiến hành thẩm định trực tiếp hồ sơ khách hàng
 • Lập và ký trên Tờ trình đề xuất Tín dụng trên cơ sở Hồ sơ Chuyên viên quan hệ khách hàng thu thập từ Khách hàng
 • Rà soát và ký kiểm soát: Hợp đồng Tín dung, Hợp đồng đảm bảo tiền vay, đăng ký giao dịch bảo đảm, các văn bản khác

Job Requirement

- Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học

- Am hiểu sản phẩm tín dụng của ngân hàng,quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thẩm định thực địa tại Công ty Tài chính/ Ngân hàng

- Khả năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic.

- Kĩ năng giao tiếp.

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

 

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.