Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TP. Hồ Chí Minh] Chuyên viên cao cấp Điều tra tuân thủ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 6 Years
Salary Competitive
Industry Law / Legal Services, Banking, Risk Division
Deadline to Apply 07/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Mục tiêu công việc:

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị liên tục, từ xa thông qua các công cụ giám sát nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro hoạt động và hạn chế gian lận
- Thực hiện việc điều tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm Nội quy lao động
- Góp phần đẩy mạnh văn hóa tuân thủ trong công ty

Mô tả công việc:

- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của cán bộ nhân viên
- Thực hiện các cuộc điều tra đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lửa đảo của đối tượng bên ngoài khi có yêu cầu
- Thực hiện các nghiệp vụ giám sát, điều tra nhằm chủ động phát hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, các hành vi vi phạm quy định của Công ty 
- Xây dựng các công cụ giám sát từ xa, quản lý và thực hiện giám sát từ xa một cách thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện các sai phạm, các rủi ro
- Phối hợp với bộ phận nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với các nhân viên vi phạm quy định Nội quy lao động
- Xây dựng và cải tiến quy trình nghiệp vụ liên quan, nâng cao hiệu quả công việc.
- Tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ trong phạm vi chuyên môn của mình.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị

Job Requirement

- Am hiểu hệ thống pháp luật và các thông lệ trong hoạt động ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, am hiểu các sản phẩm của công ty tài chính tiêu dùng;
- Ưu tiên người đã làm việc tại ngân hàng hoặc công ty tài chính, có kinh nghiệm từ 03 trở lên trong cùng lĩnh vực.
- Có nghiệp vụ điều tra, giám sát
- Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Sử dụng tốt Excel, Word, Power Point
- Trung thực, cẩn trọng
- Sẵn sàng đi công tác (ưu tiên ứng viên nam)

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.