Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên chính sách phòng chống gian lận

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và đề xuất chính sách, quy trình phòng ngừa, phát hiện và điều tra gian lận tín dụng tiêu dùng;
- Đề xuất và kiểm thử các hệ thống kiểm soát gian lận 
- Phân tích số liệu và đề xuất các biện pháp phòng ngừa gian lận thích hợp (bao gồm Khách hàng bí mật, điều tra trước và sau giải ngân...).
- Triển khai các đề xuất phòng ngừa gian lận 
- Xây dựng, duy trì, kiểm soát chính sách danh sách quản lý khách hàng đen, khách hàng cần chú ý

Job Requirement

- Cử nhân hoặc thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan (tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Luật, Tài chính, Quản trị kinh doanh).
- Tiếng Anh: TOEIC 450 hoặc tương đương.
- Hiểu biết:
• Kiến thức trung bình về quản lý rủi ro
• Kiến thức trung bình về luật pháp và quy định của Việt Nam
• Kiến thức trung bình về tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam và công nghiệp
- Kỹ năng:
• Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và phân tích tốt.
• Tự động viên với năng lượng và nỗ lực để mang lại kết quả hiệu quả.
• Kỹ năng giao tiếp tốt để giải thích vấn đề cho các bên khác nhau
• Định hướng chi tiết: chú ý đến các chi tiết với mức độ chính xác cao.
• Quản lý thời gian: ưu tiên các nhiệm vụ để đáp ứng thời hạn.
- Đặc tính cá nhân:
• Thận trọng, chính xác và chi tiết
• Thể hiện đạo đức làm việc đúng đắn

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.