Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên điều tra gian lận - Fraud Investigation Officer

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Security, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 15/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đề xuất, kiểm tra và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận.

- Thu thập và cung cấp danh sách đen khách hàng liên quan đến khoản vay tiêu dùng lừa đảo (tài liệu, danh tính, nhận) cho bộ phận thẩm định để kiểm tra dữ liệu

- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xu hướng gian lận hiện tại.

- Xem xét sản phẩm / dịch vụ mới dưới góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận

- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành

- Gọi, điều tra hiện trường và giải quyết trường hợp gian lận;

- Chuẩn bị báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về rủi ro và sự cố gian lận

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố, xu hướng lừa đảo.

- Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận và Công ty giao.

Job Requirement

- Đối với các ứng viên được đào tạo tại các trường nghiệp vụ (Cảnh sát, công an...) yêu cầu có bằng cấp từ trung cấp trở lên;

 - Đối với các ứng viên không được đào tạo tại các trường nghiệp vụ (Cảnh sát, công an...) yêu cầu có bằng cấp từ đại học trở lên ngành nghề liên quan;

-  Ít nhất 01 năm làm việc trong tài chính tiêu dùng/ ngân hàng ở các vị trí như điều tra viên cho vay, nhân viên thẩm định.

- Có kinh nghiệm Mystery Shopping

- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.

- Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.