Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - BP Telesales

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xử lý dữ liệu và chuẩn bị các báo cáo kinh doanh hàng ngày/hàng tháng/hàng quý của đội ngũ Telesales, theo dõi hiệu suất và phân tích kết quả thực tế so với mục tiêu.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kì.
 • Xây dựng và đánh giá các chương trình thúc đẩy bán, tính incentive cho Sales.
 • Phối hợp với Trưởng phòng Kinh doanh thực hiện các biện pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng nhằm đạt được mục tiêu cả năm.
 • Phân tích việc sử dụng và đánh giá hiệu quả của cơ sở dữ liệu Telesales.
 • Giám sát năng suất của đội ngũ Telesales, chuẩn bị các báo cáo phân tích và nhận xét cho quản lý cấp cao.
 • Xây dựng KPI và các số liệu khác để đo lường năng suất của lực lượng bán hàng. Theo dõi KPI của doanh số bán hàng.
 • Các báo cáo khác theo yêu cầu.

Job Requirement

 • Nam/nữ, tuổi từ 23 - 32. 
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên khối ngành kinh tế và các ngành liên quan khác;
 • Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên ở vị trí tương đương hoặc có kỹ năng thống kê, phân tích tốt.;
 • Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thống kê, báo cáo
 • Kỹ năng tin học văn phòng và giao tiếp tốt;

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.