Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Credit Appraisal Deputy Manager - Phó Phòng Thẩm định tín dụng

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 7 Years
Salary Competitive
Industry Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

1. Quản lý và chịu trách nhiệm công việc của Team.
- Điều phối, phân công công việc và kiểm soát công việc trong Team, đảm bảo công tác thẩm định, đánh giá Khách hàng  phù hợp quy định của Pháp luật và LFVN
- Giám sát hoạt động của team, đảm bảo SLA tuan thủ theo quy định của LFVN
2. Kiểm soát, quản lý hiệu suất và chất lượng phê duyệt của Team
- Quản lý, kiểm soát hiệu quả năng suất thẩm định và phê duyệt, thời gian xử lý hồ sơ vay, thời gian ra quyết định tín dụng theo quy định.
- Quản lý chất lượng tín dụng các hồ sơ đã được xử lý.
- Điều phối và kiểm soát công tác báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý
3. Quản lý và phát triển cán bộ nhân viên
- Tuyển dụng, đào tạo, cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, đáp ứng nhu cầu công việc.
- Quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong Team.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Team
4. Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt và các công việc khác được cấp quản lý phân công thực hiện

Job Requirement

1. Trình độ:  
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Luật và các ngành có liên quan.
- Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu nghiệp vụ bằng tiếng Anh
- Thành thạo tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm/Kiến thức:
-  Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng (ưu tiên mảng ngân hàng bán lẻ), 5 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác phê duyệt khách hàng, quản lý rủi ro; 
- Am hiểu về hoạt động tín dụng, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý.
3. Kỹ năng:
- Khả năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic
- Kĩ năng giao tiếp 
- Khả năng lãnh đạo và khích lệ nhóm làm việc
- Kĩ năng thuyết trình tốt
- Kĩ năng huấn luyện đào tạo nhân viên

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.