Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Quan hệ công

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Advertising / PR / Communications, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Lập báo cáo quản trị định kỳ và báo cáo thống kê theo quy định của cơ quan quản lý thường xuyên và không thường xuyên
-Tập hợp, kiểm tra, kiểm soát, chuyển tập tin và gửi báo cáo theo quy định;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc phát triển và lập báo cáo quản lý và báo cáo thống kê; tham gia phát triển và tự động hóa hệ thống báo cáo;
- Nhận và xử lý phản hồi từ các cơ quan quản lý liên quan đến dữ liệu được báo cáo;
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình, tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo theo quy định và pháp luật của Ngân hàng Nhà nước;
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý và/hoặc Trưởng phòng;

 

Job Requirement

'- Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc các lĩnh vực có liên quan
Chuyên môn:
- Có kiến thức về hệ thống LotteFinance;
- Am hiểu về tổ chức của các cơ quan nhà nước Việt Nam;
- Am hiểu về ngành ngân hàng và các hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng;
- Am hiểu về luật ngân hàng tài chính, ưu tiên lĩnh vực bán lẻ, tài chính tiêu dùng.
Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính, thu thập và xử lý dữ liệu 
- Kinh nghiệm làm báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Kỹ năng chuyên môn
- Đọc, phân tích, tổng hợp và kiểm tra sơ bộ báo cáo tài chính của Công ty
- Có khả năng áp dụng kiến thức và quy định chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước trong việc lập báo cáo theo yêu cầu
- Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát công việc
- Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng khác: Kỹ năng làm việc nhóm

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.