Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Internal Audit Officer/chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên LOTTE Finance, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ LOTTE Finance. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại LOTTE Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Lập kế hoạch kiểm toán tháng/ quý /năm
Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch hoặc các cuộc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐTV/BKS/TGĐ liên quan đến tất cả các hoạt động nghiệp của công ty 
Căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan.
Kiến nghị, đề xuất và giám sát việc chỉnh sửa các kiến nghị/thiếu sót phát hiện trong quá trình kiểm tra.
Định kỳ hoặc theo công việc kiểm toán được phân công làm  báo cáo kết quả thực hiện các cuộc kiểm toán , các kiến nghị kiểm toán chưa được khắc phục và các vấn đề khác còn tồn tại... 
Xây dựng các quy trình, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của kiểm toán nội bộ 
Tham gia góp ý đối với các quy định nội bộ của các khối/phòng ban nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB
Lưu các thông tin liên quan đến kết quả kiểm toán, và các tài liệu nội bộ 
Công việc khác theo phân công của Trưởng kiểm toán nội bộ

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Luật.
- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tối thiểu là 02 năm.

 

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.