Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QA/QC Collection

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 5 Years
Salary Competitive
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Xây dựng Quy định, quy trình, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động Thu hồi nợ tại đơn vị, đảm bảo công tác Thu hồi nợ tuân thủ quy trình, quy định của Công ty và Luật pháp.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động Thu hồi nợ của các Phòng, Ban, Bộ phận, Cán bộ Thu hồi nợ.
 • Đề xuất các tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng hoạt động Thu hồi nợ.
 • Thống kê, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh trong hoạt động thu nợ và đề xuất biện pháp xử lý đến cấp trên có thẩm quyền.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát tác nghiệp Thu hồi nợ của Cán bộ.
 • Làm rõ các vấn đề được đề cập trong các Báo cáo kiểm toán liên quan đến tác nghiệp Thu hồi nợ của Cán bộ nhằm đánh giá hoạt động Thu hồi nợ tại đơn vị, từ đó đưa ra phương án cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động Thu hồi nợ.
 • Góp ý, đề xuất cải tiến các Quy trình, Quy định, hướng dẫn trong công tác Thu hồi nợ.
 • Tham gia đào tạo Cán bộ Thu hồi nợ nhằm cập nhật, huấn luyện Cán bộ Thu hồi nợ tuân thủ các Quy trình, quy định của Công ty và luật pháp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công

Job Requirement

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng; Kiểm tra & Giám sát chất lượng Thu hồi nợ tại các đơn vị Tài chính - Ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ, các ứng dụng trong mảng QA.
 • Có khả năng thuyết trình, đào tạo.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

People also viewed

Current Job

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.