Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales Planning Manager

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 7 Years
Salary Competitive
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 15/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Lập kế hoạch / lập ngân sách
- Quản lý và thực hiện kế hoạch thực hiện Phát triển kế hoạch bán hàng từ giai đoạn bắt đầu đến giai đoạn khởi động và trở đi.
- Thiết lập và tổ chức cấu trúc nhóm để triển khai Kênh sản phẩm mới.
- Phụ trách đề xuất & xây dựng kế hoạch & chiến lược kinh doanh để tiếp cận khách hàng
- Giám sát kế hoạch hành động & ngân sách trong Phát triển Kế hoạch Bán hàng để đảm bảo hoạt động tốt.
Hoạt động hàng ngày
- Quản lý các hoạt động hàng ngày của Phát triển Kế hoạch Bán hàng, bao gồm nhân viên hỗ trợ để thuyết phục và bán các sản phẩm & dịch vụ của LTF; kỹ năng cần thiết khác tại nơi làm việc
- Đảm bảo tất cả nhân viên Phát triển Kế hoạch Bán hàng có thể hiểu nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng thị trường để bán sản phẩm & dịch vụ đầy đủ
- Hợp tác với bộ phận Bán hàng, Bộ phận Sản phẩm để xây dựng & thực hiện các chiến lược tiếp thị Phát triển Kế hoạch Bán hàng mới khi có yêu cầu.
- Phát triển quan điểm tinh vi về các sản phẩm hiệu quả mới cho các phân khúc khách hàng khác nhau, thời gian trong ngày, v.v.
- Đảm bảo đơn vị phát triển kế hoạch bán hàng tuân thủ các chính sách & quy định của LTF
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ quản lý cấp trên
Quản lý đơn vị báo cáo
- Báo cáo bán hàng định kỳ từ Trợ lý, Quản trị viên, RSM, SS, Trưởng nhóm

Job Requirement

- Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh tế hoặc khu vực liên quan
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kế hoạch bán hàng Tài chính hoặc FMCG, đặc biệt sản phẩm ngân hàng
- Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng lời nói tự tin
- Làm việc độc lập, luôn tập trung vào mục tiêu và khách hàng
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng phân tích
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Thành thạo phần mềm Microsoft Office
- Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.