Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Senior Fraud Investigation Quality Control Officer - Quản lý chất lượng điều tra

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Nhận diện các vấn đề trong hoạt động của các đơn vị/ bộ phận / cán bộ trong công tác Điều tra phòng Phòng Chống Gian Lận để đảm bảo chất lượng của hoạt động Điều Tra Phòng Chống Gian Lận tuân thủ các quy trình, quy định của Công ty, pháp luật.
- Phối hợp với các đơn vị / bộ phận liên quan trong việc lập kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra nhằm chủ động phát hiện các vấn đề về chất lượng trong hoạt động Điều tra phòng Chống Gian Lận.
- Phối hợp với các thành viên trong đơn vị triển khai chương trình tự đánh giá vần đề về chất lượng điều tra phòng chống gian lận tại các đơn vị/ bộ phận/ các nhân trong hoạt động Điều tra phòng Chống Gian Lận
- Tham gia góp ý, xây dựng và đánh giá các Quy định, Quy trình nghiệp vụ trước và sau khi ban hành của Phòng Phòng Chống Gian Lận nhằm nhận diện các rủi ro / lỗ hổng tiềm ẩn trong hoạt động điều tra phòng chống gian lận.
2. Đánh giá rủi ro đã phát sinh theo chức năng kiểm soát chất lượng
- Đánh giá thực trạng, phân tích dữ liệu vấn đề chất lượng phát sinh ở chức năng quản lý chất lượng, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ, hiệu quả chốt kiểm soát và đề xuất biện pháp phòng tránh lặp lại trong hoạt động điều tra phòng chống gian lận của Đơn vị.
3. Giám sát trạng thái và các hành động nhằm giảm thiểu các vấn đề về chất lượng trong hoạt động điều tra phòng chống gian lận
- Giám sát và theo dõi tiến độ khắc phục và đánh giá lại các vấn đề chưa đảm bảo chất lượng còn lại
- Đề xuất biện pháp kiểm soát  đảm bảo các vấn đề về chất lượng trong ngưỡng chấp nhận 
4. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

- Ít nhất 01 năm (đối với CV), 3 năm (đối với CVCC) làm việc tại ngân hàng/công ty tài chính tại các vị trí như kiểm toán nội bộ, điều tra gian lận nội bộ, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chất lượng điều tra gian lận hoặc ít nhất 2 năm (đối với CV), 5 năm (đối với CVCC) tại các vị trí kiểm soát chất lượng thẩm định/thu hồi nợ - xử lý nợ trong lĩnh vực tuân thủ luật pháp/Cảnh sát/Luật hoặc các tổ chức kinh tế.
- Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ tại ngân hàng từ 3 năm trở lên
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 - Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
 - Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều công việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết để công việc được kết thúc thành công.
 - Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.
 - Có thể tự phát triển các mối quan hệ cho công việc đạt hiệu quả với sự trợ giúp tối thiểu.
 - Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.
- Ưu tiên có tiếng anh (TOEIC 450 hoặc tương đương).

 

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.