Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng nhóm Đào tạo

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Insurance, Securities, Banking, Human Resources, Finance / Investment
Deadline to Apply 17/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Nghiên cứu đề xuất khung học tập và phát triển chung cho LOTTE Finance;

2. Xây dựng kế hoạch và ngân sách đào tạo hằng năm; 

3. Quản lý việc sử dụng hiệu quả ngân sách đào tạo hàng năm;

4. Xây dựng và phát triển các công cụ hỗ trợ hoạt động đào tạo bao gồm các quy định, quy trình, mẫu biểu, bài kiểm tra, các thực tiễn tốt nhất,…đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của các đơn vị trong hệ thống;

5. Thiết kế và cung cấp các chương trình đào tạo, dịch vụ tư vấn, các giải pháp đào tạo hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty;

6. Là đầu mối tổ chức, triển khai các chương trình, khóa học và các hình thức, hoạt động học tập khác tại LOTTE Finance theo phê duyệt;

7. Thực hiện công tác quản lý hoạt động học tập, cấp chứng chỉ, lưu trữ hồ sơ, lập các báo cáo đào tạo, theo dõi lịch sử học tập của CBNV LOTTE Finance;

8. Đánh giá, đo lường tính hiệu quả của các chương trình đào tạo, đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả đào tạo;

9. Huấn luyện và phát triển năng lực cho nhân viên trong bộ phận đào tạo.

Job Requirement

Trình độ học vấn và chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học;
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, trong đó có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý; Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm.
Khả năng bao quát vấn đề;
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả;
Tư duy thiết kế;
Kỹ năng thuyết trình và truyền cảm hứng;
Tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và nhiệt huyết trong công việc
Trung thực, cầu tiến
Chịu được áp lực công việc cao 
Yêu cầu khác: Có khả năng đi công tác 

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.