Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 2 Years
Salary Competitive
Industry Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 15/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc nợ hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời
Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp
Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc
Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện nhắc nợ tại đơn vị
Định kỳ có những báo cáo và đề xuất với ban lãnh đạo về các hoạt động và hiệu quả trong công tác gọi điện nhắc nợ
Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông tin khách hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện nhắc nợ
Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên
Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có thẩm quyền.

Job Requirement

Ưu tiên có bằng Đại học, 
Ưu tiên chuyên ngành luật, tài chính, quản trị kinh doanh.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm, đặc biệt trong mảng Call Center hoặc gọi điện nhắc nợ
Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt.
Kỹ năng quản lý đội nhóm
Kỹ năng thuyết trình
Sử dụng thành thạo Excel và các hệ thống quản lý khách hàng là một lợi thế

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.