Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Hồ Chí Minh] - Chuyên viên phát triển mạng lưới

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical, Banking, Human Resources, Finance / Investment
Deadline to Apply 26/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tìm kiếm, thuê và quản lý danh mục hợp đồng thuê:

• Lên kế hoạch và thực hiện tìm kiếm mặt bằng.

• Tiến hành khảo sát mặt bằng.

• Đánh giá mặt bằng và đề nghị đưa vào danh sách các mặt bằng tiềm năng cần xem xét

• Sau khi nhận được phê duyệt của cấp quản lý, tiến hành các bước đàm phán, ký kết để thuê mặt bằng, bao gồm nhưng không giới hạn bằng các văn bản sau: Biên bản ghi nhớ, Thư mời thuê, hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

• Lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc thuê mặt bằng.

• Quản lý danh mục các hợp đồng thuê và các sự kiện hợp đồng: xem xét giá thuê, tái tục, chấm...

- Quản lý kho, quản lý tài sản theo quy định của Công ty.
- Hợp tác với các đơn vị khác để giải quyết các rắc rối, vướng mắc, hỗ trợ các đề xuất của SIP, Booth
- Xem xét, đề xuất các giải pháp phát sinh hợp lý tại hiện trường, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến công tác hành chính.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Hành chính hoặc của Giám đốc Khối.

Job Requirement

- Giới tính: Nam

- Có kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ hành chính văn phòng

- Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức hoặc làm việc độc lập

- Chịu được súc ép công việc

- Mức độ liêm trực trong công việc

- Kỹ năng kiểm soát chi phí

- Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc

- Tinh thần trách nhiệm

People also viewed

LOTTE FINANCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.